image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemiz akademik ve idari personeline “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimleri verildi

Üniversitemizde akademik ve idari personele yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimleri verildi. Üniversitenin Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine vurgu yaparak “İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular bugün modern dünyanın temel meselelerinden biri haline gelmiştir. Gelişmişliğin ve beraberindeki refahın göstergesi iş sağlığı ve güvenliği noktasında alınan tedbirlerle yakından ilgilidir. Dolayısıyla devletimiz de bu noktada, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli girişimleri yaparak yasalar çıkarmıştır. Burada da bu konuda alanında uzman olan kişilerden eğitimler alarak üniversite personelimizin bilgilendirilmesi sağlanmış olacak.” dedi. Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” dolayısıyla az tehlikeli işletmeler sınıfında bulunan üniversitemizde bu eğitimleri vermeye başladık. Bu eğitimleri tüm personele yönelik olarak 8 saat boyunca gerçekleştireceğiz. Eğitimlerde iş sağlığı ve güvenliği noktasında temel bilgileri almış olacağız. Verilen eğitimler alanında uzman olan kişiler tarafından uygulamalı olarak anlatılacak.” diye konuştu. Bir hafta boyunca gruplar halinde verilecek eğitimlerde üniversite personeli; çalışma mevzuatı, yasal hak ve sorumluluklar, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar, meslek hastalıklarının sebepleri, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri gibi genel ve teknik konular ile sağlık tedbirleri konularında dersler alacak.

Arkeoloji Bölümü