Üniversitemiz koruma ve güvenlik hizmetlerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında özel güvenlik hizmet alımı yöntemiyle yerine getirmektedir.

63 adet özel güvenlik personeli ( 1 Güvenlik Amiri, 2 Şef , 60 güvenlik personeli ) ile hizmet, sözleşme hükümleri doğrultusunda, 4857 sayılı İş Kanunu ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununa uygun bir şekilde ifa edilmektedir.

Ağdacı Kampüsü, Kutlubey Kampüsü, Meslek Yüksek Okulu Türbe yanı , Meslek Yüksek Okulu Ulus Yerleşkesi, Meslek Yüksek Okulu Kurucaşile yerleşkesi olmak üzere   5 ayrı yerleşkede hizmet verilmektedir.

Ağdacı Kampusünde; mevcut tüm bina ve tesislerin giriş ve çıkışları ile kampüs’ü kapsayan "Kapalı Devre Kamera Sistemi" kurulmuş olup,  Kampus içerisindeki tüm giriş çıkışlar ile Kampüs yirmi dört saat esasına göre izlenmektedir.

Kampus giriş ve çıkışını araç trafiğini kontrol altında tutmak, giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları oluşturmak, insan trafiğini düzene sokmak ve Kampus içerisine  yabancı araçların girmesini engellemek için "Kollu Bariyer Sistemi" tesis edilmiştir.

Üniversiteye girişte yetkisiz ve ilgisiz kişilerin kampüse girmelerini önlemek amacıyla "Kartlı Geçiş Sistemi" kurulmuş olup aynı zamanda, öğrenciler,  ziyaretçi, iş takibi veya bakım onarım gibi maksatlarla Kampüse gelen şahısları girişteki "Kapı Tipi Metal Detektöründen geçirilmekte, yanlarında çantası olanlar ile arabayla gelenler ayrıca El Detektörü ile kontrol edilerek kampüse girmelerine müsaade edilmektedir.

AĞDACI KAMPÜSÜ

MESLEK YÜKSEK OKULU