image/svg+xml
image/svg+xml

MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ

Misyonumuz

Misyonumuz Üniversitemizin strateji ve politikaları doğrultusunda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla Başkanlığımızın görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde, personel, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler ve bütçe imkanları çerçevesinde etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

 

Vizyonumuz

Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi personeli ile temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile örnek bir Başkanlık olmaktır.

Temel Değerlerimiz

 • Yürürlükte olan anayasaya, yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek,
 • Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak,
 • Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak,
 • Başkanlık olarak her projede tüm personelin görüş ve düşüncelerini almak ve gelişime açık bir yönetim politikası izlemek,
 • Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak,
 • Çağdaş, akılcı, demokratik, sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak,
 • Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmak,
 • Çevreyi ve doğal kaynakları korumak,
 • Takım ruhuna sahip olmak,
 • Etik anlayışa sahip olmak,
 • Kurumsal iletişime ve teknolojik gelişmelere açık olmaktır.