image/svg+xml
image/svg+xml

TOPLANTI TUTANAKLARI


2023 YILI TOPLANTI TUTANAKLARI

09/01/2023 Tarihli Toplantı Tutanağı
31/05/2023 Tarihli Toplantı Tutanağı
05/06/2023 Tarihli Toplantı Tutanağı
14/11/2023 Tarihli Toplantı Tutanağı


2022 YILI TOPLANTI TUTANAKLARI


11/01/2022 Tarihli ve 2022-1 nolu Toplantı Tutanağı
08/02/2022 Tarihli ve 2022-2 nolu Toplantı Tutanağı
09/02/2022 Tarihli ve 2022-3 nolu Toplantı Tutanağı
17/03/2022 Tarihli ve 2022-4 nolu Toplantı Tutanağı
18/04/2022 Tarihli ve 2022-5 nolu Toplantı Tutanağı

2021 YILI TOPLANTI TUTANAKLARI


14.01.2021 Tarihli ve 2021-1 sayılı Güvenlik Yönergesi Hazırlama Toplantısı
17.02.2021 tarihli ve 2021-2 sayılı Araçlarda Covid -19 Tedbirleri Konulu Toplantı
26.03.2021 tarihli ve 2021-3 sayılı Sendika Temsilcileri ile Toplantı
09.04.2021 tarihli ve 2021-4 sayılı E-İhale Eğitimi
22.06.2021 tarihli ve 2021-5 sayılı 2022-2024 Dönemi Cari ve Yatırım Bütçesinin Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Toplantısı
07.07.2021-06 sayılı Temizlik Hijyen ve Sanitasyon Konulu Bilgilendirme Toplantısı
10.09.2021 tarihli ve 2021-7 sayılı 2020-2021 Akademik yılı mezuniyet töreni hazırlık toplantısı
30.09.2021 tarihli ve 2021-8 sayalı 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Salgın Terbirleri Toplantısı
06.10.2021 tarihli ve 2021-9 sayılı İş Akış Şemaları Toplantısı
07.10.2021 tarihli ve 2021-10 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine İlişkin Toplantı
15.10.2021 tarihli ve 2021-11 sayılı İş Akış Şemaları Toplantısı
29.11.2021 tarihli ve 2021-12 sayılı İş Akış Şemalarının Hazırlanması Toplantısı
01.12.2021 tarihli ve 2021-13 Sayılı Başkanlığımız Hassas Görevlerinin Belirlenmesine İlişkin Toplantı
22.12.2021 tarihli ve 2021-14 sayılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına İlişkin Toplantı