image/svg+xml
image/svg+xml

Politika Bilgilerimiz

Başkanlığımız Temel Politikaları:

 • Yürürlükte olan anayasaya, yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek,
 • Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak,
 • Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak,
 • Başkanlık olarak her projede tüm personelin görüş ve düşüncelerini almak ve Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek,
 • Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak,
 • Çağdaş, akılcı, demokratik, sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak,
 • Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmak,
 • Çevreyi ve Doğal Kaynakları korumak,
 • Takım ruhuna sahip olmak,
 • Etik anlayışa sahip olmak,
 • Kurumsal iletişime ve teknolojik gelişmelere açık olmaktır.