image/svg+xml
image/svg+xml

Hakkımızda

Genel Bilgi

Başkanlığımız, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın birleştirilmesiyle oluşmuş ve 27/05/2008 yılında Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte hizmet vermeye başlamıştır.

 

Başkanlığımızda Bulunan Şube Ve Birimler

  • Satın Alma Şube Müdürlüğü
  • Bütçe ve Yatırım Şube Müdürlüğü
  • Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü
  • Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü
  • Sivil Savunma Birimi