image/svg+xml
image/svg+xml

LOJMAN HİZMETLERİMİZ


Mevzuat

Lojman   Tahsis Komisyon Kararları

Yerleşkelere Göre Lojmanlarımız

Lojmanlarla ilgili bilgi  için;

Fatma TUTSAK  (Şube Müdürü)

0(378) 223 5446

Ahmet HORD (Şef)

0(378) 223 5446

Lojman hizmetlerimiz, Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü altında Kutlubey Yerleşkesi Rektörlük binasında hizmet vermektedir.

 

·       Kamu konutlarının sekretarya işlerinin yürütülmesine yönelik işlemleri yapılması,

·       Konut tahsis talebinde bulunan akademik ve idari personelin lojman müracaatlarını alınması,

·       Her yılsonu itibarı ile yeni puanlama listesini hazırlayıp Tahsis Komisyonuna sunulması,

·       Konuttan çıkması gereken (süresi dolan) personelin sıralamasını takip edip, konutu boşaltma yazısını süresi içinde yazıp bildirimlerin yapılması,

·        Boşalan konutun teslim alınması aşamasında, birim personelimiz tarafından konutun içerisinde herhangi bir eksiklik olup olmadığı, elektrik sayaç no ve su sayaç numaraları kontrol edilip lojman çıkış tutanağına yazılarak imza karşılığında teslim alınması,

·        Boşalan konutlar için sıralama listesinde belirtilen puanlama doğrultusunda, sıradaki personele tahsis yapılması için komisyon kararının bir örneği personele yazı ile tebliğ edilerek, lojman giriş tutanağı ile birlikte teslimatını yapılması,

·        Konut Tahsis Komisyonu kararlarını hazırlamak ve Üniversitenin web sayfasında yayınlamasını sağlanması,

·       Lojmanların kiralarını her ay düzenli olarak takip etmek ve kesintinin yapılmasını sağlama , hizmetlerini yerine getirmektedir.